היתר נהיגה  לנהג חדש צעיר 

במסגרת תכנית רישיון נהיגה מדורג לתקופה של שישה חודשים:

 • בשלושת החודשים הראשונים יש לנהוג עם ליווי ביום ובלילה,
 • בשלושת החודשים האחרונים נדרש ליווי רק בשעות הלילה – בין השעות 9 בערב עד 6 בבוקר.
 • חובת ליווי תחול על תלמיד נהיגה לדרגה B אשר מלאו לו 16 שנים ו-9 חודשים וכן תלמידי נהיגה לדרגה C1 אשר מלאו להם 18 שנים וזו הפעם הראשונה שהם מקבלים רישיון נהיגה.
 • בעל היתר נהיגה לדרגה C1 יכול לבצע את חובת הליווי על רכב פרטי או על רכב משא.
 • חובת הליווי תחול על תלמיד נהיגה שטרם מלאו לו 24 שנים. תאריכי חובה וסיום הליווי רשומים על גבי היתר הנהיגה.
 • אפשר לשלם עבור היתר הנהיגה באופן מקוון ולקבל אותו למייל. או  לחילופין, בסניפי חברת דואר ישראלשימו לב, ללא תשלום, היתר הנהיגה אינו תקף ואין לנהוג ברכב!
 • היתר הנהיגה, בדומה לרישיון נהיגה זמני, יינתן בידי התלמיד או בידי מיופה כוחו אשר יציג תעודת זהות מקורית של בעל ההיתר. 
 • בהתאם לתקנה 9 לתקנות התעבורה, אין חובה על נשיאת רישיונות רכב ונהיגה ברכב בעת הנסיעה. עם זאת, חלה חובה לשאת תעודה מזהה רשמית של מדינת ישראל (תעודת זהות, דרכון או רישיון נהיגה עם תמונה), תעודת ביטוח ונספחים לרישיון הנהיגה, במידה וקיימים. 
 • האגרה להיתר תשולם עבור שנתיים מראש.
 • נהג שאיבד את ההיתר יכול לקבל היתר נוסף וישלם על כך אגרת כפל רישיון.

תכנית הליווי והוכחתה 

 • נהג חדש צעיר ינהג עם מלווה במשך 50 שעות לפחות (להלן – שעות הליווי);
 • שעות הליווי יכללו 20 שעות נהיגה בדרך עירונית,
 • 15 שעות נהיגה בדרך שאינה דרך עירונית
 • 15 שעות נהיגה בשעות הלילה החל מ-9 בערב ועד 6 בבוקר'

מלווים הינם אחד מאלה ובתנאי שלא ייחשבו מלווים בעת היותם שיכורים:

 • בעלי רישיון נהיגה באותו סוג רכב במשך 5 שנים לפחות שמלאו להם 24 שנים, ואם הם בעלי רישיון להוראת נהיגה – גם אם טרם מלאו להם 24 שנים.
 • בעלי רישיון נהיגה בתוקף לאותו סוג רכב במשך 3 שנים לפחות, אשר מלאו להם 30 שנים.
 • היה הנהג החדש הצעיר זכאי למימון הליווי לפי תקנה 176ה, יהיה המלווה של הנהג החדש הצעיר בעל רישיון להוראת נהיגה, שעות הליווי יהיו 12 שעות לפחות, שכוללים:  4 שעות נהיגה בדרך עירונית, 4 שעות נהיגה בדרך שאינה דרך עירונית ו-4 שעות נהיגה בשעות הלילה.
 • אין הגבלה על מספר המלווים לשם ביצוע תכנית הליווי.

הערות

 • אין הגבלה על מספר המלווים לשם ביצוע תכנית הליווי.
 • יש להקפיד ולמלא את הפרטים באופן מדויק בטופס המקוון, תוך שימת לב להודעות שגיאה אם יופיעו.
 • לידיעתכם, נהג שטרם מלאו לו 21 שנים לא יסיע יותר מ-2 נוסעים, אלא אם יושב מלווה במושב שלצידו.

סיום תקופת ליווי

 • השלים הנהג החדש הצעיר את תכנית הליווי, יגיש לרשות הרישוי הצהרה על כך, בנוסח שאישרה רשות הרישוי; ההצהרה תוגש בטופס מקוון המצוי באתר משרד התחבורה.
 • יש להקפיד ולמלא את הפרטים באופן מדויק בטופס המקוון, תוך שימת לב להודעות שגיאה אם יופיעו.
 • יש להקפיד ולמלא את הפרטים באופן מדויק בטופס המקוון, תוך שימת לב להודעות שגיאה אם יופיעו.