עֹפרים בית ספר לנהיגה

עֹפרים – בית ספר לנהיגה

רחוב הרצל 91
רחובות 7654024
08-3961444 ~ 052-2558666